برچسب: کاربرد لیزر

لیزر چیست؟

لیزر چیست؟ پس از مطرح شدن بحث های فیزیک اتمی اولین بار بحث استفاده از لیزر به عنوان ابزاری برای کارهای گسترده مطرح شد. لیزر ماده ای است که...

ادامه مطلب