مطلب وبلاگ

وظیفه چیلر

  • گردش آب چیلر در تیوب و برگشت مجدد آن به چیلر
  • تنظیم دمای مناسب آب برای تیوب
  • محافظت از تیوب و قطع کردن لیزر هنگام هر گونه مشکل اعم از فشار آب پایین ,دمای بالا و پایین آب

چیلر لیزر بر دو دسته تقسیم میشوند :

  1. مدل جذبی
  2. مدل تراکمی

پاسخ دهید