مطلب وبلاگ

تعویض آب چیلر

تعویض آب چیلر و نوع آبی که در چیلر استفاده شود نقش مهم را ایفا می‌کند
آب مورد استفاده در چیلر باید از نوع مقطر و پزشکی باشد به این علت که میزان اصلاح ذرات در آب مقطر پزشکی کمترین میزان است با این کار می‌توان از گرفتگی لوله‌ها تیوب و مخزن جلوگیری کرد و به این صورت عمر چیلر و تیوب افزایش می‌یابد.

پاسخ دهید