نویسنده: davidth1521

موارد مهم چیلر لیزر

اطراف چیلر حداقل 20 سانتی متر خالی می باشد آب مقطر چیلر خود را حتما از داروخانه ها ولوازم پزشکی تهیه فرمایید. دستگاه چیلر خود رابدون آب روشن نکنید...

ادامه مطلب

تعویض آب چیلر

تعویض آب چیلر و نوع آبی که در چیلر استفاده شود نقش مهم را ایفا می‌کند آب مورد استفاده در چیلر باید از نوع مقطر و پزشکی باشد به...

ادامه مطلب