مطلب وبلاگ

موارد مهم چیلر لیزر

  • اطراف چیلر حداقل 20 سانتی متر خالی می باشد
  • آب مقطر چیلر خود را حتما از داروخانه ها ولوازم پزشکی تهیه فرمایید.
  • دستگاه چیلر خود رابدون آب روشن نکنید
  • در زمستان به دلیل کاهش دمای آب واحتمال یخ زدن
  • در داخل چیلر خود مقدار کمی ازضد یخ استفاده کنید این
  • مقدار می توانید 20-500 سی سی باشد که از یخ زدن آب چیلر جلو گیری می
    کند.

پاسخ دهید