مطلب وبلاگ

مدل چیلر مورد استفاده در دستگاه های لیزرچیلر تراکمی میباشد

اجزای چیلر لیزر شامل موارد زیر میباشد :

  • کمپرسور
  • کندانسور
  • اواپراتور
  • ماده مبرد
  • ترموستات
  • کنترل چیلر
  • سشوار دمای آب
  • لوله های رانش گاز
  • لوله های مکش گرا
  • داریو

کمپوسوربه لوله های مکش ورانش متصل می باشد وگاز را به داخل کند انسور هدایت می کند در کندانسور افت فشار گاز را داریم که سپس گاز خارج شده از کندانسور به داریم و سپس با فشار از لوله های ؟؟؟ به اواپراتور انتاق می یابد.

پاسخ دهید