مطلب وبلاگ

تعویض آب چیلر

تعویض آب چیلرو نوع آبی که در چیلر استفاده شود نقش مهم را ایفا می کند
آب مورد استفاده در چیلر باید از نوع مقطر و پزشکی باشد به این علت که میزان اصلاح ذرات در آب مقطرپزشکی کمترین میزان است با این کار می توان از گرفتگی لوله ها تیوب ومخزن جلوگیری کرد وبه این صورت عمر چیلر وتیوب افزایش می باید.

پاسخ دهید