اخبار و مقالات

موارد مهم چیلر لیزر

اطراف چیلر حداقل روز 20 سانتی متر خالی می باشد آب مقطر چیلر خود را حتما از داروخانه ها ولوازمه پزشکی تهیه فرمایید. دستگاه چیلر خود رابدون آب روشن...

ادامه مطلب

تعویض آب چیلر

تعویض آب چیلرو نوع آبی که در چیلر استفاده شود نقش مهم را ایفا می کند آب مورد استفاده در چیلر باید از نوع مقطر و پزشکی باشد به...

ادامه مطلب